Raad van advies

In de Raad van Advies wordt zitting genomen door verschillende prominente personen uit het bedrijfsleven, de gemeente, zorginstellingen, onderwijs, financiële instellingen, de politie, kunst en cultuur en media.

Zij fungeren als ambassadeurs en adviseren ons gevraagd en ongevraagd en met hen samen bereiken wij onze doelen en vergroten ons netwerk om de mentees te brengen naar hun einddoel. Zij zijn tevens rolmodellen voor de mentees.

Translate »