Mentees programma

Het Rahma RLD programma wordt aangeboden aan mentees in samenwerking met mentoren. Het programma is gebaseerd op een variabele looptijd en afhankelijk van de persoonlijke situatie. De mentee maakt samen met de mentor het plan met doelstellingen om het einddoel te halen.

Dit verschilt van de ene mentee met de andere mentee. De mentor en de mentee hebben regelmatig contact met elkaar, indien nodig ontmoeten ze elkaar persoonlijk.

De frequenties van de ontmoetingen bepalen ze zelf maar dit wordt wel vastgesteld in het strategieplan. Sowieso is er 1 keer per maand een contactmoment.

Eén maal per jaar ontmoeten alle mentoren en mentees elkaar om ervaringen en kennis te delen. 

Translate »