Mentoren

Mentoren zijn personen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend, een aanzienlijke carrière achter de rug hebben en bereid zijn om anderen een hand te reiken, kennis over te dragen en hun netwerk beschikbaar te stellen. Op deze wijze willen de mentoren iets terug doen voor de samenleving waardoor wij met z’n allen een bijdrage leveren om de top diverser te maken. Een mentor committeert zich voor een variabele periode afhankelijk van de persoonlijke situatie van de mentee die hij of zij begeleidt. De mentee maakt samen met de mentor het plan met doelstellingen om het einddoel te halen.

De individuele sessies gaan over knelpunten waar de mentee mee zit. Wat is er nodig om je dromen te realiseren? Waar moet het stapje extra gezet worden? Met wie in het netwerk kan contact gelegd worden om mee te helpen. Mentor en mentee werken niet in dezelfde organisatie, waardoor er de mogelijkheid is tot vrijer contact. De mentor kijkt samen met de mentee naar zijn of haar kwalificaties en hun netwerk en of ze hun dromen kunnen realiseren bij hun huidige organisatie of dat ze elders op zoek moeten. Samen stellen ze het strategieplan op om de droombaan van de mentee te realiseren. Belangrijk bij deze reis is dat zowel de mentor als de mentee het goed met elkaar kunnen vinden en elkaar vertrouwen.

Een mentor van het RLD-platform zet een stap om in contact te komen buiten zijn/haar eigen bubbel. Door het contact met de mentee en de andere leden van het platform is er ruimte voor kwalitatief en kwantitatief contact. De mentor van het RLD-platform komt in contact met jonge ambitieuze talenten die een steuntje in de rug nodig hebben om hun droombaan te realiseren of om hun bedrijf te laten groeien. Door kennis, ervaring en netwerk te delen krijgt de mentor meer inzicht en kennis van het netwerk van de mentees en een inkijk in de organisatie waar de mentee werkzaam is of binnen de onderneming van de mentee.

Translate »